• ikon
  Lotte Aagaard Risager den 03-04-2017
  På Langholt Skole er vores praksis udgangspunktet for de forandringer, vi ønsker at skabe, videreudvikle og forankre. Vi vægter respekt, læringslyst og fællesskaber højt, både når vi ser på skolen som et lærested, et værested og en arbejdsplads.
   
  Respekt
  Alle børn har deres egen virkelighedsopfattelse. Børnene skal gennem deres skoleforløb på Langholt Skole opnå en høj grad af selvindsigt, selvkontrol samt en oplevelse af selvværd og selvtillid. Børnene skal opnå en øget indsigt i egen læring og dermed kunne lægge en plan for og virkeliggøre personlige mål. Børnene skal opnå en forståelse for etiske værdier herunder respekt for sig selv og for fælleskabets mangfoldighed.

  Fællesskaber
  Alle børn er sociale og har potentiale til samvær med andre. Det er i mødet med andre, man udvikles som menneske og det er gennem det relationelle samspil, barnet opnår erfaringer og dermed handlestrategier til at indgå i fællesskaber.  På Langholt Skole har vi fokus på, at børnene udvikler evne og lyst til at deltage i sociale fællesskaber. I den forbindelse er kompetencen til at opbygge og vedligeholde meningsfulde og positive relationer vigtige. Børnene på Langholt Skole skal kunne samarbejde, deltage aktivt i dialog og diskussion samt løse konflikter. Børnene skal ligeledes kunne tage og give ansvar, og kunne indgå i demokratiske processer, der vedrører livet omkring dem.

  Læringslyst
  Alle børn er nysgerrige og lærende. Børnene på Langholt Skole skal opretholde deres lyst til at tænke, fantasere, skabe og handle kreativt. Gennem deres handlekompetencer skal børnene blive i stand til at bidrage til både læring og trivsel.
   
 • 30-05-2017
  08:30-10:10
  Svømmeundervisning for 3. og 4. kl. ·
  1
 • 30-05-2017
  10:10-12:00
  Kommende bhkl. på besøg i bhkl. ·
  1
 • 31-05-2017
  14:00-15:00
  Langholt Posten · 6A
  1
 • 01-06-2017
  08:00-23:00
  Skolehyttetur ·
  1
 • 02-06-2017
  08:00-13:00
  Skolehyttetur ·
  1

Besøgstæller

154573