INFORMATION TIL FORÆLDRE OM DUS 1

Velkomst

Personalet vil gerne byde børn og forældre velkommen i DUS 1 på Langholt Skole. Vi håber, I vil blive glade for og tilfredse med at komme her – vi ser frem til at lære jer at kende og til at få en god hverdag, en åben dialog og et godt samarbejde.

Ved at læse nedenstående vil I få et indblik i de praktiske rammer og informationer, der udgør en del af vores, jer og jeres børns hverdag i DUS.

 

Institutionens navn og adresse

Langholt Idræts-DUS

Langholt Skole

Øster Hassingvej 1, Langholt

9310 Vodskov

 

Tlf.: 99 82 41 41 (derefter omstilling)

 

Fælles målsætning for fritids- og undervisningsdel

Målet for Langholt Skole er igennem samarbejde at opnå en social og faglig udvikling for det enkelte barn. Det enkelte barn skal opleve, at det er en aktiv del af et større fællesskab. Børnene skal føle tryghed og lære at tage et medansvar.

 

Børnetallet

I skoleåret 2015/2016 er der 60 børn, i alderen 6 – 10 år, i DUS 1 – disse er fordelt på børnehaveklasse, 1. Klasse, 2. Klasse og 3.klasse.

 

Indmeldelse

DUS 1 modtager børn i børnehaveklasse til og med 3. klasse. Børnene kan meldes ind fra dag til dag. Indmeldelsen foregår elektronisk på: www.pladsanvisningen.dk  Forældrene til børn i 3. kl. kan vælge at få en ordning der kaldes ”ikke kontrolleret pasning” og derved spare 100 kr. pr. måned. Ikke kontrolleret pasning indebærer, at børnene kan udeblive eller gå fra DUS uden at forældrene kontaktes.

 

Åbningstider

DUS 1 har følgende åbningstider på skoledage:

Mandag

6.15 – 7.55

og

14.00 – 17.00

Tirsdag

6.15 – 7.55

og

14.00 – 17.00

Onsdag

6.15 – 7.55

og

14.00 – 17.00

Torsdag

6.15 – 7.55

og

14.00 – 17.00

Fredag

6.15 – 7.55

og

14.00 – 16.30

De børn, som kommer om morgenen, bliver sendt i skole fra DUS kl. 7.55. Herefter overtager skolen tilsynspligten.

Da DUS har åbent for mange timer pr. uge, modregnes disse med nogle ekstra lukkedage i løbet af året. Disse lukkedage kan findes på Forældreintra eller på skolens hjemmeside under punktet DUS 1.

 

Skolefridage

På skolefridage skal børnene møde i DUS senest kl. 9.30, medmindre andet er aftalt.

DUSSEN har følgende åbningstider på skolefridage:

Mandag - torsdag

6.15 – 17.00

Fredag

6.15 – 16.30

 

Fravær

Hvis barnet (de som har kontrolleret pasning) holder fri, er syg eller skal noget andet fra skole, skal DUS have besked herom. Dette kan gøres ved, at I som forældre ringer til DUS, skriver beskeden på en seddel, som barnet har med, eller at I skriver beskeden ved pulten i DUS 1. Ved sygdom skal der ringes til DUSSEN inden kl. 7.50.

 

Søskenderabat

Der betales fuld takst for det barn, der har den dyreste plads. Søskende får 50 % rabat på prisen

 

Information til forældrene

Beskeder til jer som forældre sker gennem Forældreintra på skolens hjemmeside, opslag på Forældre-opslagstavlen og Uge-opslagstavlen i DUS 1.

 

Forældre/barn samtale

To gange om året får forældre og børn tilbudt en samtale med den kontakt-pædagog, der er tilknyttet klassen i både skole og DUS. Samtalerne finder sted i samarbejde med barnets klasselærer m.m. Disse samtaler er et supplement til den daglige dialog og det daglige samarbejde mellem jer som forældre og DUS-pædagogerne.

 

Spisning

Børnene har mulighed for at spise deres medbragte morgenmad i DUSSEN. Vi tilbyder mælk og vand til maden. Morgenmaden spises i tidsrummet kl.6.15 – 7.30.

Om eftermiddagen har børnene mulighed for at spise deres eget medbragte eftermiddagsmad.

Slik må ikke medbringes i DUS. Skulle der være en grund til at have noget med, skal der være til alle børnene.

 

Aktiviteter

DUSSENS aktiviteter kan ses på uge-opslagstavlen i DUS 1 – årsplanen for aktiviteter er tilgængelig på Forældreintra eller på skolens hjemmeside under punktet DUS 1. På Forældreintra er der opslag omkring DUSSENS aktiviteter gældende 14 dage ad gangen. Der findes ligeledes en årskalender for DUSSENS aktiviteter, denne findes på væggen ved DUSSENS fodboldbord.

Personalet skal have besked, hvis barnet af en bestemt grund ikke må deltage i en aktivitet en dag.

Vi har som idræts-DUS særligt fokus på den pædagogiske idræt, bevægelsesglæden, og det sociale samspil. Læs mere på skolens hjemmeside omkring idræts-DUSSEN under punktet DUS. Hverdagen veksler mellem planlagte aktiviteter og den frie leg. Der opstår ligeledes spontane ideer og aktiviteter i det daglige samspil mellem børn og pædagoger.

 

Legeaftaler

Da vi i DUS ikke må udlevere jeres telefonnumre, har vi en ordning I som forældre kan tilvælge. I kan skrive jeres børn på telefonlisten, som hænger på uge-opslagstavlen I DUS. Telefonlisten kan benyttes i forbindelse med legeaftaler, og vil derfor være tilgængelig for alle DUSSENS forældre.

 

Legetøj

Børnene må gerne tage legetøj med i DUS, men det er på eget ansvar.

 

Mobiltelefoner

Børnenes mobiltelefoner skal ligge i tasken i DUS-tid.

 

Overgang fra skoledag til DUS

Når børnene får fri fra skole, tager DUSSENS pædagoger imod børnene. Den lærer, der har afsluttet skoledagen med børnene videregiver besked til DUS omkring børnenes skoledag samt tilstedeværelse eller er fravær den pågældende dag.

Den enkelte klasse har en kontaktpædagog tilknyttet. Som kontaktpædagog følger vi barnet i både skole og DUS. Vi er med i skoletimer, projektuger m.v. og varetager UUV i nogle timer -  og selvfølgelig er vi den dal af børnenes DUS-tid. Vi får dermed et helhedsindtryk af det enkelte barn i klassen/undervisningen/strukturerede rammer og i DUS-tiden/leg/sociale relationer på tværs af alder og køn. Kontaktpædagogen følger som hovedregel den enkelte klasse fra børnehaveklasse til og med 3. klasse.

 

Afhentning af barnet

Vi har et stort legeområde, hvor børnene gerne må være.

Børnene får at vide, hvortil legeområdet går. Børnene er ikke altid under direkte voksenkontrol, men kan altid komme i kontakt med pædagogerne. Der skal siges farvel til en voksen inden barnet går hjem. Husk altid at give besked i DUS, hvis jeres barn hentes af en anden end jer selv.

Som forældre må I, ved aflevering og afhentning, anvende DUSSENS elektroniske tavle, der registrerer børnenes tilstedeværelse og fravær.

 

Generel oprydning

Hjælp jeres barn med at rydde op inden I går hjem.

 

Oprydning i garderoberne

Der rengøres i garderoberne hver dag, hjælp derfor jeres barn med at holde orden. Hver fredag eftermiddag skal garderobepladserne være ryddelige, dette hjælper rengøringen.

 

Koloni

Børnene i 3. klasse tager på koloni med tre overnatninger. Kolonien ligger i den første uge af sommerferien, hvor 3. klasserne sammen med to af DUSSENS pædagoger cykler til Skagen.

 

Fødselsdag

Når et barn har fødselsdag placeres vores flag synligt I DUSSEN. Vi holder én fælles fødselsdagsfest om året. Denne fest finder sted i maj måned for at fejre alle børnenes fødselsdage i løbet af året. Denne dag kaldes børnenes dag.

 

Kaffe på kanden

Til jer som forældre tilbyder DUSSEN forældrekaffe et bestemt antal gange i løbet af skoleåret. Datoerne meldes ud på Forældreintra og kan samtidig ses i DUSSENS årskalender. På denne måde kan I som forældre få et indblik i børnenes eftermiddage i DUS.

 

Skiftetøj

Vi er ude hver dag, og derfor skal børnene have overtøj, regntøj, støvler og ekstra tøj med – udvalget skal svare til vejrforholdene og årstiden. Børnene skal ligeledes have indesko/futter med, da vi er en skofri skole. Alle ting bør i egen interesse være mærket tydeligt med navn.

 

Forsikring

Det vil være tilrådeligt at tegne en privat ansvars-/familieforsikring. Kommunens forsikring dækker f.eks. ikke tandskader m.m.

 

Adresseændring

Hvis I skifter arbejdsplads, adresse eller telefonnummer, skal vi have besked i DUS for at kunne kontakte jer, hvis behovet opstår.

 

Sygdom

Børn, som er syge eller smitter, modtages ikke i DUS. Hvis barnet bliver sygt i DUS, og personalet skønner det er nødvendigt, kontaktes forældrene. Hvis barnet pga. sygdom ikke kommer, skal DUS have besked herom (se også under fravær).

 

Udmeldelse

Udmeldelse af DUS 1 kan ske elektronisk gennem www.pladsanvisningen.dk 

Udmeldelse finder sted med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Børn i 3. klasse udmeldes automatisk den 31. juli og kan først begynde i DUS 2, når denne åbner efter skoleferien. Indmeldelsen i DUS 2 sker ikke automatisk. Indmeldelse i DUS 2 foregår ligeledes på www.pladsanvisningen.dk  

 

Personale

Leder

Tonny Thierry Andersen

Kontaktpædagog 3. kl.

Souschef

Ann Larsen

(37 (t/u)

4., 5. og 6. kl.

Pædagog

Anne Birte Jensen

(35 t/u)

4., 5. og 6. kl.

Pædagog

Line Kortsen

(30 t/u)

Kontaktpædagog 1. kl.

Pædagog

Kathrine Hoberg  

(30 t/u)

Kontaktpædagog 0. kl.

Pædagog

Rikke Juhl Larsen

(33 t/u)

Kontaktpædagog 2. kl.

Studerende

(30 t/u)

 

Hvis I som forældre har spørgsmål, henvendelser eller andet der vedrører jeres barns hverdag eller det pædagogiske arbejde, er I altid meget velkommen til at kontakte Tonny, som leder eller en af os pædagoger i DUSSEN – vi prioriterer den konstruktive og åbne dialog højt i samarbejdet omkring børnene.