Trivselsperson på Langholt Skole

På alle folkeskoler i Aalborg Kommune er der en Trivselsperson. Det er enten en lærer eller en pædagog, som har som har til særlig opgave at arbejde med elevernes trivsel. Det kan være af forebyggende karakter eller som støtte til elever, der af den ene eller anden grund ikke trives på skolen.

På Langholt Skole er det pædagog Ann Larsen der er trivselsperson og hun kan kontaktes ved henvendelse til skolens kontor 99824141.

På alle skoler er der ligeledes et Trivselsforum. Formålet med Trivselsforum er at optimere og koordinere indsatsen for elevernes trivsel. Trivselsforum har følgende faste repræsentanter: en skoleledelsesrepræsentant, skolens trivselsperson, en PPR-medarbejder, skolesundhedsplejersken, den faste rådgiver fra Familiegruppen og SSP-læreren (som på Langholt Skole er identisk med trivselspersonen). Der kan altid indkaldes ad-hoc repræsentanter. Forældre inddrages så vidt muligt, når en elev drøftes i Trivselsforum. Drøftelserne munder ud i en konkret plan for ansvarsfordeling og handling. Der skal indhentes samtykke fra forældrene til drøftelse af barnet, hvis de ikke deltager på Trivselsforum-mødet. Et barn kan også drøftes anonymt, hvis der ikke er samtykke.