Generelt

Trivselsforum er det mødested på skolen, hvor de professionelle omkring børn og unge arbejder målrettet på at sikre alle børn og unge muligheder for udvikling, trivsel og uddannelse.

Når der afholdes møde i Trivselsforum på skolen deltager: En skoleledelsesrepræsentant, skolens trivselsperson en psykolog, skolesundhedsplejersken og en fast rådgiver fra Familiegruppen. Til møderne kan der indkaldes ad hoc deltagere.

Trivselsforum tilbyder samtidig sparring/hjælp til forældre i forhold til deres barn.

Når der arbejdes med konkrete børn og unge skal forældrene inddrages.

 

På Langholt skole ligger vi særlig vægt på:

  • Tidlig opsporing/kortlægning af ”bekymringsbørn” for derved at forebygge og tage eventuelle problemstillinger i opløbet.
  • Have fokus på generelle problemstillinger og indsatsområder som f.eks.: Sorg, misbrug, kriminalitet, spiseforstyrrelser og skilsmisser.
  • Sikre, at der iværksættes handlinger i forhold til de børn der mistrives. Handlingerne skal være helhedsorienteret og realistiske.

 

Trivselsforum på Langholt skole består af følgende:

  • Trivselsperson, Ann Larsen
  • Psykolog, Gitte Blok Andersen
  • Skolesundhedsplejerske, Birgitte Rosenberg
  • Socialrådgiver, Ulla Jensen
  • Viceskoleleder, Henrik Hylander
  • DUS leder Tonny Andersen