Trivselsplan

Baggrund

Mobning er, når en person gentagne gange i et længere tidsrum bliver udsat for negative handlinger fra en enkelt eller flere personer. Med negative handlinger forstås en ondsindet handling, der påfører offeret ubehag eller skade.

 

Sådan gør vi på Langholt Skole

Mål

Målet er at fremme en god, social og ansvarsfuld holdning hos børnene, så Langholt Skole er et trygt og godt sted at være for alle.

 

Uddrag af Samværsregler på Langholt Skole

Skolen skal være et rart sted at være. Derfor forventes det, at du tager hensyn til andre.

 

Forebyggelse

En gang om året - ved skoleårets start - udarbejder hver klasse sammen med klasselæreren klassens samværsregler på baggrund af skolens samværsregler. Det samme sker i dussen. Alle børn skriver under på samværsreglerne og de hænges op i klassen. Herefter evaluerer klasserne og børnene i dussen løbende den aktuelle situation i forhold til skolens og egne samværsregler. Samværsreglerne gennemgås på forældremøder og teammøder i skolen

Der er indført venskabsklasser mellem børnehaveklassen og 5. klasse

 

Hvis mobning finder sted

Klasselæreren tager omgående affære med udgangspunkt i nedenstående handlemuligheder:

  • Klassens lærere og pædagoger sammenkaldes
  • Skolens ledelse informeres
  • Skolens øvrige personale informeres
  • Eleven og eventuelle medløbere indkaldes til samtale
  • Hjemmet kontaktes
  • Der laves aftaler om, hvad der skal iværksættes og aftalerne følges op.