Sorg-kriseplan

Forældre og professionelle har alle et ansvar for at tale med eleverne om livets mange facetter. Det er dog vigtigt ikke at glemme, at med til livet hører også livets afslutning, døden. Dette gælder generelt, men bliver i særlig grad aktuelt, når en elev oplever sorg i forbindelse med dødsfald. Her har alle et medansvar for at hjælpe barnet. Det er en hjælp for eleven, at de voksne, barnet omgives af, snakker med eleven om døden og sorgen. Det opleves imidlertid ofte meget tabubelagt at tale om døden med elever, der har mistet en forældre, nær slægtning eller en ven. Ca. 4% af alle børn i Danmark oplever at miste deres far eller mor i løbet af barndommen.

Sådan gør vi på Langholt Skole

Nedenstående plan skal opfattes som et ”beredskab”, der skal bruges, når ”det, der ikke må ske, sker”:

 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, krisesituationer o.l.
 2. Når et barn mister i nærmeste familie.
 3. Når skolen mister en elev eller en medarbejder.
 4. Den akutte situation.

For at tage del i dette kræves ikke et overmenneske – kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne, bare man sikrer sig, at en anden tager over. Planen uddeles til forældrene ved skolestarten og revideres én gang årligt (pædagogisk råd/SU/Skolebestyrelse) Det er vigtigt, at forældrene orienterer os, hvis der sker noget alvorligt for børnene.


Skilsmisse, alvorlig sygdom, krisesituationer o.l.

Når ovenstående erfares, orienteres klasselæreren. Klasselæreren er forpligtet til, at alle omkring klassen, DUS, servicepersonale og ledelsen orienteres.

Klasselærer, eventuelt sammen med en anden ressourceperson, kontakter hjemmet for at finde ud af:

 1. Hvad der skal gøres.
 2. Hvem der skal orienteres.
 3. Hvilken rolle skolen skal påtage sig.

Aftalen skal også indeholde anvisning på orientering af kammerater.

Aftalen forelægges ledelsen samt relevante lærere og pædagoger.

Klasselærer sørger for opfølgning.

Støttepersoner kan bruges både som støtte, men også til at fremskaffe relevant materiale.

Sorgmaterialer findes på biblioteket.

Kassen indeholder:

 1. Litteraturliste.
 2. Skolens materiale.

Når et barn mister i nærmeste familie.

Når ovenstående erfares, orienteres klasselæreren. Klasselæreren er forpligtet til at sikre, at hele personalet orienteres.

Klasselærer, eventuelt sammen med en anden ressourceperson, kontakter hjemmet for at finde ud af:

 1. Hvad der skal gøres.
 2. Hvem der skal orienteres.
 3. Hvilken rolle skolen skal påtage sig.

Aftalen skal også indeholde anvisning på orientering af kammerater.

Aftalen forelægges ledelsen samt relevante lærere og pædagoger.

Følgende overvejes:

 1. Besøg i hjemmet.
 2. Deltagelse i begravelsen – personale/klasse(r).
 3. Besøge gravsted.

 

Klassen og/eller skolen sender en hilsen. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde, hvad der vil være passende.

Sker dødsfaldet i ferien – gennemføres det, der er muligt af proceduren efter skolestart.

Opfølgning efter aftale med den efterlevende voksne og barn.

Klasselærer sørger for opfølgning.


Når skolen mister en elev eller en medarbejder.

Når ovenstående erfares, orienteres klasselæreren. Klasselæreren er forpligtet til at sikre, at hele personalet orienteres.

Klasselærer, eventuelt sammen med en anden ressourceperson, kontakter hjemmet for at finde ud af:

 1. Hvad der skal gøres.
 2. Hvem der skal orienteres.
 3. Hvilken rolle skolen skal påtage sig.

Aftalen skal også indeholde anvisning på orientering af kammerater.

Aftalen forelægges ledelsen samt relevante lærere og pædagoger.

Følgende overvejes:

 • Besøg i hjemmet.
 • Deltagelse i begravelsen – personale/klasse(r).
 • Besøge gravsted.
 • Klassen og/eller skolen sender en hilsen. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde, hvad der vil være passende.
 • Sker dødsfaldet i ferien – gennemføres det, der er muligt af proceduren efter skolestart.
 • Opfølgning efter aftale med den efterlevende voksne og barn.
 • Desuden overvejes en markering af dødsfaldet i skolen og i klassen. Følgende 5 punkter er eksempler på en sådan markering:
 1. Fælles mindehøjtidelighed.
 2. Flaget sættes på halv. (Klasse, søskendes klasser, hele skolen.)
 3. Tom plads – markering. (Billede, lys og blomster).
 4. Deltagelse i begravelse – skole, kammerater, forældre.
 5. At mindes – markere fødselsdage fremover.
 • Skolens forslag til markering drøftes med hjemmet.
 • Klasselærer/skoleleder søger for opfølgning.

Den akutte situation.

Ved aktiviteter udenfor skolen kan nedenstående plan benyttes i tilfælde af alvorligt uheld:

 • Mobiltelefon medbringes.
 • Stands ulykken, sikre ulykkesstedet.
 • Ring 112, ledelse/skolen kontaktes.
 • Læreren/pædagogen tager med den resterende del af klassen til skolen.
 • Ledelse/kontor kontakter klassens forældre. Skolens elever informeres snarest muligt. Skolens øvrige personale informeres ligeledes hurtigst muligt.
 • Forældre modtages i et andet lokale, hvor der informeres om hændelsesforløbet.
 • Ingen børn forlader skolen uden kontakt til forældre eller pårørende

Dødsfald eller alvorlig ulykke i forbindelse med skoleaktivitet:

 • Ved alvorlig ulykke følger klasselæreren så vidt muligt med til sygehuset. En kollega sendes med som støtte.
 • Elevens forældre kontaktes hurtigst mulig af skolens ledelse/klasselærer.
 • En af klassens lærere (og gerne en støtteperson) taler med klassen, som så vidt muligt holdes sammen i timerne efter, indtil undervisningen i skoledelen slutter.
 • Dus informeres, og tager over for de elever der går i Dus og orienterer forældrene.
 • Skolens ledelse har ansvaret for at informere de øvrige forældre, så eleverne ikke kommer hjem til et tomt hus.
 • Ledelsen sørger for afløser for de involverede personer.
 • I øvrigt følges skolens plan for dødsfald blandt elever.
 • Skolens ledelse er ansvarlig for evt. tilkaldelse af professionel hjælp (læge, sundhedsplejerske).