Børns voksenvenner

Børns voksenvenner etablerer venskaber mellem børn, der vokser op i familier med èn forsørger eller sygdomsramte forældre eller søskende og godkendte frivillige voksenvenner, der har overskud til at gøre en forskel for et barn. Børnene er mellem 0 – 18 år og har ikke behandlingskrævende behov men blot brug for ekstra voksennetværk i fritiden. Forældre kan selv henvende sig direkte.


Barnets ven – Red Barnet

Et rolleprojekt for børn i alderen 6 – 12 år, hvor unge frivillige bliver matchet med et barn der har brug for en stabil ven og positiv rollemodel.

Kontakten foregår gennem skolens pædagogiske personale eller trivsel personen.


Head Space

Gratis anonym rådgivning for børn og unge i alderen 12 – 25 år.

Børn og forældre kan rette direkte henvendelse.


Børn i familier med alkoholproblemer

Lis Birgitte Norup er børne- familiesagkyndig i Aalborg kommune. Hun står for børne- og forældregrupper i familier med rusmiddelproblematikker.

Kan kontaktes direkte eller via skolen.


Er du i tvivl, ret henvendelse til skolens trivselsperson.