for undervisnings- og fritidsdel

  • Målet for Langholt Skole er igennem samarbejde at opnå en social og faglig udvikling for det enkelte barn.
  • Det enkelte barn skal opleve, at det er en del af et større fællesskab.
  • Børnene skal føle tryghed og lære at tage et medansvar.